5 Δεκεμβρίου, 2023

Ελληνορθόδοξη Κοινωνία Προσώπων ΔΙΨΩ

Μακάριοι οι διψώντες και οι πεινώντες την δικαιοσύνην,ότι αυτοί χορτασθήσονται

Ομιλίες πρωτ. Αντωνίου Ρουμελιώτη

https://www.youtube.com/watch?v=Wu33W_mIxkQ&t=1219s https://www.youtube.com/watch?v=4g2iYmKE-Uk https://www.youtube.com/watch?v=-U7sDD8Hu7g https://www.youtube.com/watch?v=VsD0q8_cQSo https://www.youtube.com/watch?v=fZkYBFZM_Uk https://www.youtube.com/watch?v=F-KPrmMYbQQ https://www.youtube.com/watch?v=K2V7Gu_lclw https://www.youtube.com/watch?v=DcKLSuFz5OA https://www.youtube.com/watch?v=xqTIyfW5yeU https://www.youtube.com/watch?v=9hO964YOa6o

https://www.youtube.com/watch?v=_6Y04ptRjBo&t=779s https://www.youtube.com/watch?v=pM2LV5hvI7M https://www.youtube.com/watch?v=Bpre8Ebwvu8&list=PL-QBG9anyKt_vzoIadTF9jojs1RWFtP5w&index=7 https://www.youtube.com/watch?v=Ewi5ZHCsgTE&list=PL-QBG9anyKt_vzoIadTF9jojs1RWFtP5w&index=10 https://www.youtube.com/watch?v=KFiJ21LDHDw&list=PL-QBG9anyKt_vzoIadTF9jojs1RWFtP5w&index=13 https://www.youtube.com/watch?v=zivSSTa6w3I https://www.youtube.com/watch?v=YMo6-mNSWc0 https://www.youtube.com/watch?v=TOJX0l2L380 https://www.youtube.com/watch?v=nRxnGvQkXUQ https://www.youtube.com/watch?v=9o5tJ4YJ3uc&list=PL-QBG9anyKt_vzoIadTF9jojs1RWFtP5w&index=5 https://www.youtube.com/watch?v=_GYYk4nOrLY&list=PL-QBG9anyKt_vzoIadTF9jojs1RWFtP5w&index=8 https://youtu.be/GMxs51QK-0g?list=PL-QBG9anyKt_vzoIadTF9jojs1RWFtP5w https://www.youtube.com/watch?v=KginpxhPV-w&list=PL-QBG9anyKt_vzoIadTF9jojs1RWFtP5w&index=14 https://www.youtube.com/watch?v=P-F42Dn-Vzc https://www.youtube.com/watch?v=_W8Nq2BRIA8 https://www.youtube.com/watch?v=g5Tjcp4GBKE https://www.youtube.com/watch?v=A83tGv0nzYU https://www.youtube.com/watch?v=g9SUPrwaxAI&list=PL-QBG9anyKt_vzoIadTF9jojs1RWFtP5w&index=6 https://www.youtube.com/watch?v=pZftpuPMo5s&list=PL-QBG9anyKt_vzoIadTF9jojs1RWFtP5w&index=9 https://www.youtube.com/watch?v=crPvdADTXVg&list=PL-QBG9anyKt_vzoIadTF9jojs1RWFtP5w&index=12...