5 Δεκεμβρίου, 2023

Ελληνορθόδοξη Κοινωνία Προσώπων ΔΙΨΩ

Μακάριοι οι διψώντες και οι πεινώντες την δικαιοσύνην,ότι αυτοί χορτασθήσονται

Ο Άγιος Νεκτάριος

https://www.youtube.com/watch?v=Wu33W_mIxkQ&t=1219s https://www.youtube.com/watch?v=4g2iYmKE-Uk https://www.youtube.com/watch?v=-U7sDD8Hu7g https://www.youtube.com/watch?v=VsD0q8_cQSo https://www.youtube.com/watch?v=fZkYBFZM_Uk https://www.youtube.com/watch?v=F-KPrmMYbQQ https://www.youtube.com/watch?v=K2V7Gu_lclw https://www.youtube.com/watch?v=DcKLSuFz5OA https://www.youtube.com/watch?v=xqTIyfW5yeU https://www.youtube.com/watch?v=9hO964YOa6o