28 Σεπτεμβρίου, 2022

Ελληνορθόδοξη Κοινωνία Προσώπων ΔΙΨΩ

Μακάριοι οι διψώντες και οι πεινώντες την δικαιοσύνην,ότι αυτοί χορτασθήσονται

Φθόνος και ζήλια. Συμβουλές για την απαλλαγή αυτών των παθών.

Κατηγορία : Πράξεις τῶν Ἀποστόλων.

Πράξ.13, 43 – 46

Ὁ Παῦλος στήν Συναγωγή τῆς Ἀντιοχείας τῆς Πισιδίας. Ἡ ἑπομένη του Ὁμιλία ἀποτείνεται σέ Ἰουδαίους καί Ἐθνικούς. Οἱ Ἰουδαῖοι ζηλοτυπήσαντες ἀντιδροῦν. Ἡ διά μέσου τῶν αἰώνων Ἰουδαϊκή ψυχολογία.