23 Ιουνίου, 2021

Ελληνορθόδοξη Κοινωνία Προσώπων ΔΙΨΩ

Μακάριοι οι διψώντες και οι πεινώντες την δικαιοσύνην,ότι αυτοί χορτασθήσονται

Μπορεί οι κινηματογραφικές σκηνές να επηρεάσουν τη σεξουαλική συμπεριφορά των παιδιών;

Σύμφωνα με πρόσφατα ερευνητικά ευρήματα, οι κινηματογραφικές σκηνές σεξουαλικού περιεχομένου μπορεί να επηρεάσουν τη σεξουαλική συμπεριφορά των εφήβων.

Αμερικανοί ερευνητές ανέλυσαν το σεξουαλικό περιεχόμενο εκατοντάδων ταινιών που σημείωσαν εμπορική επιτυχία από το 1998 μέχρι και το 2004 κι έπειτα ζήτησαν από 1.200 παιδιά, ηλικίας από 12 έως 14 ετών, να πουν ποιες από αυτές έχουν δει. Έξι χρόνια αργότερα, τα παιδιά που συμμετείχαν στην αρχική φάση της μελέτης απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με την ηλικία της πρώτης σεξουαλικής επαφής, καθώς και τις επικίνδυνες σεξουαλικές συμπεριφορές, όπως είναι η μη συστηματική χρήση προφυλακτικού και η συχνή εναλλαγή συντρόφων.Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι έφηβοι που είχαν δει τις ταινίες με τις περισσότερες σκηνές σεξουαλικού περιεχομένου ξεκίνησαν να είναι σεξουαλικά ενεργοί σε μικρότερη ηλικία, είχαν περισσότερους σεξουαλικούς συντρόφους και ήταν λιγότερο πιθανό να χρησιμοποιήσουν προφυλακτικό.
Οι ερευνητές, σε μια προσπάθειά τους να καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο οι κινηματογραφικές σκηνές σεξουαλικού περιεχομένου επηρεάζουν τη σεξουαλική συμπεριφορά των εφήβων, επικεντρώθηκαν σε ένα χαρακτηριστικό προσωπικότητας, το οποίο ονομάζεται «αισθησιακή αναζήτηση». 
Πρόκειται για ένα προεξάρχον χαρακτηριστικό στις ηλικίες 10-15 ετών, το οποίο αναφέρεται σε μια τάση για αναζήτηση νέων κι έντονων μορφών διέγερσης. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι όσο μεγαλύτερη ήταν η έκθεση των παιδιών στο σεξουαλικό περιεχόμενο, τόσο εντονότερο ήταν το χαρακτηριστικό της αισθησιακής αναζήτησης κατά την εφηβεία. Η επίδραση του χαρακτηριστικού αυτού στη σεξουαλική συμπεριφορά μπορεί σύμφωνα με τους ερευνητές να διαρκέσει μέχρι το τέλος της εφηβείας, αλλά και την αρχή της νεότητας.
Οι συγγραφείς αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι οι ταινίες αυτές φαίνεται να επηρεάζουν ριζικά την προσωπικότητά τους μέσα από τις αλλαγές του χαρακτηριστικού της αισθησιακής αναζήτησης, η οποία σχετίζεται μακροπρόθεσμα με όλες τις επικίνδυνες σεξουαλικές συμπεριφορές.
Οι ερευνητές επισημαίνουν, ωστόσο, ότι η αισθησιακή αναζήτηση από μόνη της δεν εξηγεί εξ ολοκλήρου τα ευρήματα της μελέτης. Είναι πολύ πιθανό οι έφηβοι να μαθαίνουν συγκεκριμένες σεξουαλικές συμπεριφορές από διάφορες κινηματογραφικές σκηνές. Μπορεί, για παράδειγμα, να χρησιμοποιούν κάποιες σκηνές σεξουαλικού περιεχομένου ως οδηγούς συμπεριφοράς, όταν έρχονται αντιμέτωποι με ιδιαίτερα απαιτητικές και σύνθετες συναισθηματικές καταστάσεις. 
Τονίζεται, παράλληλα, ότι η σχέση που βρέθηκε ανάμεσα στην έκθεση σε κινηματογραφικές σκηνές σεξουαλικού περιεχομένου και τις επικίνδυνες σεξουαλικές συμπεριφορές έχει τον χαρακτήρα της συσχέτισης και όχι της αιτιώδους σχέσης. Οι ερευνητές, όμως, επισημαίνουν ότι τα ευρήματα συνιστούν μια ισχυρή ένδειξη της ανάγκης που υπάρχει να περιορίσουν οι γονείς την έκθεση των παιδιών σε σκηνές σεξουαλικού περιεχομένου.