1 Δεκεμβρίου, 2022

Ελληνορθόδοξη Κοινωνία Προσώπων ΔΙΨΩ

Μακάριοι οι διψώντες και οι πεινώντες την δικαιοσύνην,ότι αυτοί χορτασθήσονται

Λίστα “Πέτσα” στα MMΕ ενάντιa σε κάθε Εθνικό αγώνα.

Τα ΜΜΕ προσπαθούν να αποδομήσουν κάθε εθνική και ανθρώπινη προσπάθεια από πλευράς μας και κάθε οντότητα