4 Φεβρουαρίου, 2023

Ελληνορθόδοξη Κοινωνία Προσώπων ΔΙΨΩ

Μακάριοι οι διψώντες και οι πεινώντες την δικαιοσύνην,ότι αυτοί χορτασθήσονται

Τρισάγιον- Δύναμις Ι. Παλάση (Βαλάση)κατά Πατριαρχική Παράδοση

Ψάλλει ο αρχ. π. Νικόδημος Καβαρνός