4 Φεβρουαρίου, 2023

Ελληνορθόδοξη Κοινωνία Προσώπων ΔΙΨΩ

Μακάριοι οι διψώντες και οι πεινώντες την δικαιοσύνην,ότι αυτοί χορτασθήσονται

Οι Νεομάρτυρες της Πελοποννήσου

Περιγραφή

Στις σελίδες του μικρού αυτού πονήματος παρουσιάζουμε τις μορφές των Νεομαρτύρων της Πελοποννήσου, οι οποίοι, με πανθαύμαστη γενναιότητα, όπως και οι Μάρτυρες κάθε εποχής, στάθηκαν ενώπιον του θανάτου με χαροποιό διάθεση.