5 Δεκεμβρίου, 2023

Ελληνορθόδοξη Κοινωνία Προσώπων ΔΙΨΩ

Μακάριοι οι διψώντες και οι πεινώντες την δικαιοσύνην,ότι αυτοί χορτασθήσονται

Οἱ οἰκολόγοι καὶ οἱ ἀμβλώσεις

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος

Σὲ πολλὰ πράγματα ἔχει γίνει ἐκτροπὴ ἀπ’ τὸν Ἑλληνορθόδοξο τρόπο ζωῆς σήμερα, καλοί μου φίλοι. Μεταξὺ αὐτῶν καὶ σὲ πολλὰ καίρια καὶ θεμελιώδη κεφάλαια τῆς ζωῆς, ὅπως εἶναι ὁ γάμος καὶ ἡ οἰκογένεια. Ἔτσι ἔχουμε πλέον τὸν πολιτικὸ γάμο, τὴν μονογονεϊκὴ οἰκογένεια, τὴν ἐλεύθερη συμβίωση καὶ τὸν λεγόμενο γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων. Αὐτὲς δὲ οἱ ἐκτροπὲς ἀποκαλοῦνται καὶ «ἐναλλακτικὲς μορφὲς οἰκογένειας»! Ἀνάλογες εἶναι καὶ οἱ ἐκτροπὲς ἀπὸ τὶς σεξουαλικὲς σχέσεις. Περιορίστηκαν πλέον πολὺ (ἢ βρίσκονται στὸ περιθώριο;) ἡ ἁγνότητα, ἡ συζυγικὴ πίστη καὶ ἡ ἐγκράτεια.

Ἑπόμενο πλέον εἶναι νὰ ἀκολουθήσει καὶ ἡ ἐκτροπὴ στὴ γέννηση καὶ στὴν ἀνατροφὴ τοῦ νέου ἀνθρώπου. Ἑπόμενο εἶναι νὰ ἀλλάξει καὶ ἡ στάση ἀκόμη καὶ σ’ αὐτὸ τοῦτο τὸ ἀγέννητο παιδί. Δηλαδὴ στὴν ἀγέννητη ζωή. Καὶ τί μεγίστη ἐκτροπὴ εἶναι κι αὐτή! Ὅλοι καὶ ὅλα εἶναι πλέον ἐναντίον της. Ποὺ ὑπερβαίνουν κάθε ὅριο καὶ λογική. Δὲν ἔχει προηγούμενο τὸ τί συμβαίνει καὶ τί τεκταίνεται ἐναντίον αὐτῆς τῆς ἀγέννητης ζωῆς. Σὲ τέτοιο βαθμὸ δέ, ποὺ σὲ κανένα πλάσμα (οὔτε καὶ σ’ αὐτὰ τὰ ζῷα ἢ καὶ τὰ φυτὰ ἀκόμη!) δὲν συμβαίνει κάτι ἀνάλογο.

* * *

Ὅλα εἶναι ἐπιστρατευμένα στὸ νὰ γίνονται ἐκτρώσεις (ὡς καὶ αὐτὴ ἀκόμη ἡ λεγόμενη «σεξουαλικὴ ἀγωγή»), ὅλα ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὸν θάνατο αὐτοῦ τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ, καὶ γιὰ πολλοὺς λόγους. Τὸ σχέδιο εἶναι πολὺ καλὰ ὀργανωμένο, δὲν τὸ συζητᾶμε.

Τὸ λεγόμενο «κίνημα ὑπὲρ τῶν ἀμβλώσεων», ἔφθασε νὰ ὑποστηρίζεται ἀπὸ πλειάδα φορέων καὶ ἀκτιβιστῶν μὲ διεθνῆ ἐξάπλωση. Μποροῦμε δὲ μὲ ἄνεση νὰ ὑποστηρίξουμε ὅτι δὲν εἶναι τόσο μεγάλος ὁ ἀριθμὸς τῶν μελῶν τους ποὺ νὰ ἐξηγεῖ τὶς παρεμβάσεις καὶ τὶς ἐπιτυχίες τους, ὅσο εἶναι ἡ μαχητικότητα καὶ ἡ δράση τους. Κυριολεκτικὰ τὰ δίνουν ὅλα γιὰ ὅλα, προκειμένου νὰ ἐπιτύχουν τὸ σκοπό τους. Παρεμβαίνουν παντοῦ, μπλοκάρουν τὰ πάντα. Μπορεῖ νὰ βλέπει κανεὶς βαρύγδουπους τίτλους στὶς ὀργανώσεις τους, ὅμως πίσω τους βρίσκονται σαφῶς λίγοι, ἀλλὰ πολὺ δραστήριοι!

Σὲ αὐτοὺς ὅλους, σὲ ὅλη τούτη τὴ «γκάμα» τῶν ὑποστηρικτῶν τῶν ἀμβλώσεων, πῶς μποροῦσαν νὰ ἐξαιρεθοῦν οἱ οἰκολόγοι; Ἔτσι φθάσαμε στὸ σημεῖο νὰ ἀκοῦμε ὅτι οἱ ἀμβλώσεις πρέπει νὰ γίνονται ἀκόμη καὶ γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ… κλίματος! Καὶ ὅτι ἀποτελοῦν τήν… πρώτη οἰκολογικὴ κίνηση!

Ζητοῦν ἡ ἄμβλωση νὰ εἶναι ὄχι μόνο «ἐλευθερία», ἀλλὰ καὶ «δικαίωμα» στὸ ὄνομα τῆς ὑγείας, ὅπως καὶ «ὑποχρέωση» στὸ ὄνομα τῆς οἰκολογίας!

Συνέχεια προπαγανδίζεται, καὶ μάλιστα μὲ ὅλα τὰ σύγχρονα μέσα, τὸ ἀντίκτυπο ποὺ ἔχει γιὰ τὸ περιβάλλον ἕνα ἐπιπλέον παιδί! Ὅπως καὶ ἀπόψεις κάποιων ἐπωνύμων τῶν ΜΜΕ ποὺ ἰσχυρίζονται ὅτι ἐπιθυμοῦν λίγα ἢ καὶ καθόλου παιδιά, ὡς ἔνδειξη… σεβασμοῦ στὸν πλανήτη!

Δὲν λείπουν ἀκόμη καὶ οἱ ἀκραῖες φωνὲς ποὺ φθάνουν ὡς τὴν ὁλικὴ ἀπαγόρευση τῆς τεκνογονίας!

Ἀρκεῖ νὰ ἀναφέρουμε αὐτὸ ποὺ ὑποστηρίζει – προωθεῖ ὁ πρώην Γάλλος Ὑπουργὸς Περιβάλλοντος Yves Coche: «Ὅσα περισσότερα παιδιὰ γεννᾶ­τε, τόσο περισσότερο τὸ εἰσόδημά σας μειώνεται μέχρι νὰ ἐξαφανιστεῖ μετὰ τὸν τρίτο τοκετό»! Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ καὶ στὸ ὄνομα τῆς οἰκολογίας «τὸ νὰ μὴ γεννᾶτε περισσότερα παιδιὰ ἀποτελεῖ τὴν πρώτη οἰκολογικὴ κίνηση»!

Στὴ Βρετανία ὑπάρχει «κίνημα» γυναικῶν κατὰ τῶν γεννήσεων, γιὰ νὰ σωθεῖ τό… κλῖμα! Ἱδρύτρια τοῦ κινήματος αὐτοῦ εἶναι ἡ Blythe Pepino, μία τραγουδίστρια, ἡ ὁποία ἀποφάσισε νὰ μὴ κάνει παιδιὰ μὲ τὸν σύντροφό της Joshua, γιὰ νὰ μή… καταρρεύσει τὸ κλῖμα!

Ἡ ἴδια ἵδρυσε τὸ «Birth Strike» (= Ἀπεργία γεννήσεων), μία ὀργάνωση ποὺ δέχεται γυναῖκες καὶ ἄνδρες, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀποφασίσει νὰ μὴ κάνουν παιδιά, γιὰ νὰ μὴ καταρρεύσει, λέει, ὄχι μόνο τὸ κλῖμα, ἀλλὰ καί… αὐτὸς ἀκόμη ὁ πολιτισμός! Πέραν τοῦ ὅτι, τὸ νὰ ὑπάρχει ἕνα παιδὶ λιγότερο σὲ κάθε οἰκογένεια εἶναι ὁ ἀποτελεσματικότερος τρόπος στὴ μείωση τῶν ἐκπομπῶν διοξειδίου τοῦ ἄνθρακα!

Ἡ Γερμανίδα δασκάλα καὶ δημοσιογράφος Varena Brunschweiger κυκλοφόρησε τὸ βιβλίο «Ἐλεύθερη τεκνοποιία ἢ ἀτεκνία», ὡς ἕνα μανιφέστο κατὰ τῆς τεκνογονίας, γιὰ τὴν προστασία τοῦ περιβάλλοντος ἐπίσης!

Κατὰ τοὺς οἰκολόγους τῆς κατηγορίας αὐτῆς, τὰ παιδιὰ παράγουν ἀπόβλητα, καταναλώνουν πόρους καὶ προκαλοῦν ἐκπομπὲς διοξειδίου τοῦ ἄνθρακα. Ἔτσι κάθε ἐπιπλέον παιδὶ εἶναι… βάρος γιὰ τὴ φύση!

Ἑπομένως τὰ παιδιὰ εἶναι μετὰ τὴ φύση! Ὅπως καὶ μετὰ τὰ ζῷα, βέβαια, γιατί ποτὲ δὲν ἀκούστηκε γι’ αὐτὰ κάτι ἀνάλογο, πέραν τῆς γνωστῆς ζωολατρίας (ποὺ ἐπὶ τῆς οὐσίας δὲν ἔχει νὰ κάνει μὲ ὅλα τὰ ζῷα, ἀλλὰ μόνο μὲ τοὺς σκύλους καὶ τὶς γάτες!).

* * *

Τὰ ἐγκλήματα τοῦ ναζισμοῦ, μὲ κορυφαῖο τὸ γνωστὸ ὁλοκαύτωμα τῶν 10 καὶ πλέον ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων, βασίστηκε στὴ θεωρία ὅτι τὰ θύματα ἦταν «Untermenschen», δηλαδὴ ὑπάνθρωποι, ἀτελεῖς, κατώτεροι ἢ μὴ ἄνθρωποι! Δυστυχῶς τὸ ἴδιο ἐπαναλαμβάνεται καὶ σήμερα μὲ ἄλλο τρόπο, μὲ διάφορα σκεπτικὰ καὶ μὲ ἀπίθανες (ἢ καὶ ἀδιάντροπες!) δικαιολογίες.

Ζοῦμε στὴν «ἐποχὴ τῆς νέας γενοκτονίας», ὅπως θὰ τὴν λέγαμε. Συμπεριφερόμαστε πλέον ἀκόμη καὶ σ’ αὐτὰ τὰ παιδιά μας χειρότερα ἀπ’ ὅ,τι κάνουν τὰ ζῷα στὰ δικά τους τὰ παιδιά! Δηλαδὴ δὲν ἔχουμε πρότυπο οὔτε καὶ τὰ ζῷα! Μᾶς διακατέχει, βλέπετε, τὸ νεοεποχίτικο σύνθημα «ζῆσε ὅπως θέλεις, κάνε ὅ,τι θέλεις, νόμος εἶναι ἡ θέλησή σου»! Μιλᾶμε γιὰ τὸν τέλειο δρόμο τῆς αὐτοκαταστροφῆς!

Οἱ Πατέρες τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας, ὅπως ὁ Ἰουστῖνος καὶ ὁ Τερτυλλιανός, ἔδειχναν τὴν τεράστια διαφορὰ τῶν Χριστιανῶν μὲ τοὺς εἰδωλολάτρες μὲ πολλοὺς τρόπους, ἕνας ἐκ τῶν ὁποίων ἦταν καὶ ἡ συμπεριφορὰ τῶν Χριστιανῶν πρὸς τὰ παιδιά. Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς γίνεται καὶ σήμερα. Ἡ στάση ὅλων μας πρὸς τὰ παιδιά, ἀποκαλύπτει ποιοὶ τελικὰ εἴμαστε. Ποιὲς εἶναι οἱ ἀξίες μας.

Γι’ αὐτὸ καὶ τὸ μέλλον ἀνήκει καθαρὰ στοὺς Χριστιανούς, σὲ ἐκείνους τοὺς Χριστιανοὺς πού, κόντρα στὰ κατασκευασμένα «ρεύματα» καὶ τὶς «τάσεις», ἐπιμένουν νὰ ἐφαρμόζουν τὶς ἀνυπέρβλητες ἐντολὲς τοῦ Εὐαγγελίου…