14 Απριλίου, 2021

Ελληνορθόδοξη Κοινωνία Προσώπων ΔΙΨΩ

Μακάριοι οι διψώντες και οι πεινώντες την δικαιοσύνην,ότι αυτοί χορτασθήσονται

Η ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΟΥ

Με τον πρωτ. Αντώνιο Ρουμελιώτη