5 Δεκεμβρίου, 2023

Ελληνορθόδοξη Κοινωνία Προσώπων ΔΙΨΩ

Μακάριοι οι διψώντες και οι πεινώντες την δικαιοσύνην,ότι αυτοί χορτασθήσονται

Σεμινάριο Ενορίας: Ο ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΠΤΥΧΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Ένα ενδιαφέρον και εποικοδομητικό σεμινάριο πραγματοποιείται στην ενορία μας, με τίτλο: Ο ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΠΤΥΧΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ και εισηγητή τον κ. Σπύρο Σκιαδόπουλο ΜΔΕ ειδίκευση στην Ιατρική Φυσική και PhD Ιατρική Φυσική.

Σύντομο Βιογραφικό του κ. Σκιαδόπουλου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1η (παρουσίασης)

Ο ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΠΤΥΧΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Οι ακτίνες-Χ και οι ακτίνες-γ είναι αόρατη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Η ύπαρξη τους γίνεται αντιληπτή από τα αποτελέσματα τα οποία προκαλούν. Συγκεκριμένα, η αλληλεπίδραση αυτών των ακτινοβολιών με την ύλη (π.χ. σώμα ανθρώπου) προκαλεί αποτελέσματα, άλλοτε προς όφελος του ανθρώπου και άλλοτε βλαβερά. Δίνονται παραδείγματα για τα οφέλη των ακτίνων-Χ και των ακτίνων-γ σε ιατρικές εφαρμογές όπως ακτινοθεραπεία, ακτινολογία και πυρηνική ιατρική. Καθώς η συγκεκριμένη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία έχει ικανή ενέργεια για να ιονίσει την ύλη (δηλ. να προκαλέσει ιόντα μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό), έχει και αρνητικά αποτελέσματα (επιπτώσεις/βλάβες). Σε υψηλή τιμή απορροφούμενης δόσης (πάνω από συγκεκριμένη τιμή/κατώφλι) προκαλεί τα άμεσα ή ντετερμινιστικά αποτελέσματα (π.χ. σύνδρομο αιμοποιητικού συστήματος, σύνδρομο κεντρικού νευρικού συστήματος), ενώ σε χαμηλή τιμή δόσης υπάρχει πιθανότητα να έχουμε απώτερα ή στοχαστικά/τυχαία αποτελέσματα (π.χ. καρκίνος, λευχαιμία).

Τη Θεϊκή Ύπαρξη την αντιλαμβανόμαστε από τα αποτελέσματα/συνέπειες που επιφέρει. Τονίζεται ότι ο Θεός δεν ανακαλύπτεται αλλά αποκαλύπτεται, δηλαδή, ο Θεός φανερώνεται/εμφανίζεται. Δίνονται παραδείγματα Αποκάλυψης του Τριαδικού Θεού και συγκεκριμένα τα Άγια Θεοφάνεια με την Αποκάλυψη της Αγίας Τριάδας, η Μεταμόρφωση του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με την Αποκάλυψη του Πατρός και η Πεντηκοστή με την Αποκάλυψη και Επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος. Ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί ομολογούμε την Αγία Τριάδα με το Σύμβολο της Πίστεως.

Στιγμιότυπα από το σεμινάριο