22 Μαρτίου, 2023

Ελληνορθόδοξη Κοινωνία Προσώπων ΔΙΨΩ

Μακάριοι οι διψώντες και οι πεινώντες την δικαιοσύνην,ότι αυτοί χορτασθήσονται

Κατηχητικά Ι.Ν. Γενεσίου Τιμίου Προδρόμου Παραλίας Πατρών