16 Οκτωβρίου, 2021

Ελληνορθόδοξη Κοινωνία Προσώπων ΔΙΨΩ

Μακάριοι οι διψώντες και οι πεινώντες την δικαιοσύνην,ότι αυτοί χορτασθήσονται

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ Ι.Ν. ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Κατηχητικό Δ’ – ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ