9 Μαΐου, 2021

Ελληνορθόδοξη Κοινωνία Προσώπων ΔΙΨΩ

Μακάριοι οι διψώντες και οι πεινώντες την δικαιοσύνην,ότι αυτοί χορτασθήσονται

ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΚΕΣ ΚΟΡΩΝΕΣ!

Με τον π. Βασίλειο Βελουδάκη