9 Μαΐου, 2021

Ελληνορθόδοξη Κοινωνία Προσώπων ΔΙΨΩ

Μακάριοι οι διψώντες και οι πεινώντες την δικαιοσύνην,ότι αυτοί χορτασθήσονται

Διαδικτυακή συνάντηση στις 8:30 μ.μ.

Με τον πρωτ. Αντώνιο Ρουμελιώτη