26 Μαΐου, 2024

Ελληνορθόδοξη Κοινωνία Προσώπων ΔΙΨΩ

Μακάριοι οι διψώντες και οι πεινώντες την δικαιοσύνην,ότι αυτοί χορτασθήσονται

1 min read

«Ο ΤΟΠΟΣ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΕΙΣ ΜΙΑΝ ΑΣΥΛΛΗΠΤΟΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΝ» «Μακαριώτατε, καθικετεύω ἐνώπιον τοῦ Χριστοῦ, ὅπως μὴ ὀκνήσωμεν, ὥστε νὰ μὴ ἀνοιγῆ ἐκ τῶν...