28 Σεπτεμβρίου, 2022

Ελληνορθόδοξη Κοινωνία Προσώπων ΔΙΨΩ

Μακάριοι οι διψώντες και οι πεινώντες την δικαιοσύνην,ότι αυτοί χορτασθήσονται

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

1 min read

(Ματθ. 8, 28 – 9, 1) «Καὶ ἐλθόντι αὐτῷ εἰς τὸ πέραν εἰς τὴν χώραν τῶν Γεργεσηνῶν ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι, χαλεποὶ λίαν, ὥστε μὴ ἰσχύειν...

1 min read

Άγιος Μεγαλομάρτυς και Ιαματικός Παντελεήμων Από πατέρα εθνικό και χριστιανή μάνα καταγόταν από τη Νικομήδεια. Ήταν γιατρός αλλά θεράπευε θαυματουργικά...