22 Μαρτίου, 2023

Ελληνορθόδοξη Κοινωνία Προσώπων ΔΙΨΩ

Μακάριοι οι διψώντες και οι πεινώντες την δικαιοσύνην,ότι αυτοί χορτασθήσονται

Η ΕΝΟΡΙΑ ΩΣ ΚΥΤΤΑΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Α. Η ΕΝΟΡΙΑ ΩΣ ΚΥΤΤΑΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

B. Η ΕΝΟΡΙΑ ΩΣ ΚΥΤΤΑΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Γ. Η ΕΝΟΡΙΑ ΩΣ ΚΥΤΤΑΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Δ. Η ΕΝΟΡΙΑ ΩΣ ΚΥΤΤΑΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ε. Η ΕΝΟΡΙΑ ΩΣ ΚΥΤΤΑΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΣΤ. Η ΕΝΟΡΙΑ ΩΣ ΚΥΤΤΑΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ζ. Η ΕΝΟΡΙΑ ΩΣ ΚΥΤΤΑΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Η. Η ΕΝΟΡΙΑ ΩΣ ΚΥΤΤΑΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Α. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΛΗΝΗ ΑΧΑΪΑΣ.ΠΑΤΡΩΝ

Β. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΛΗΝΗ ΑΧΑΪΑΣ.ΠΑΤΡΩΝ

ΓΚΟΛ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ